Virtual Machine Scale Sets jest to grupa wirtualnych maszyn, które są kopią jednego obrazu, który się skaluje.

Aby wdrożyć Azure Virtual Machine Scale Sets, należy uruchomić poniższą ikonę:

Wybieramy Create virtual machine scale set:

Wybieramy obraz systemu operacyjnego, grupę zasobów, region. Możemy również rozmieścić naszą grupę wirtualnych maszyn w trzech niezależnych strefach. Następnie tworzymy hasło, które będzie takie same dla wszystkich maszyn:

Wskazujemy liczbę instancji oraz rozmiar.

 

Opcja Autoscale pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie liczby instancji w zależności od obciążeń procesora.

W polu Public IP address name wpisujemy jakąś nazwę symbolizującą adres IP, ponieważ w Azure używa się nazw zamiast adresów IP.

 

Klikamy Create i Azure tworzy nam grupę wirtualnych maszyn, których ilość będzie zwiększana w zależności od obciążenia.