Normalnie, gdy dodamy do naszej aplikacji pole tekstowe i po uruchomieniu aplikacji klikamy w to pole, to wysuwa nam się klawiatura. Niestety nie chowa się domyślnie po dotknięciu ekranu lub wciśnięciu klawisza return. Takie zachowania należy zaprogramować.

Aby klawiatura schowała się po dotknięciu obszaru poza polem tekstowym należy skorzystać z funkcji:

override func touchesBegan(_ touches: Set<UITouch>, with event: UIEvent?) {
self.view.endEditing(true)
}

Natomiast aby klawiatura schowała się po wciśnięciu return należy do klasy ViewController dodać UITextFieldDelegate i skorzystać z funkcji:

func textFieldShouldReturn(_ textField: UITextField) -> Bool {
textField.resignFirstResponder()
return true
}